1.Външно тяло за VRF система с DC Inverter компресор GMV_Pd

2.Външно тяло за VRF модулно свързване с DC Inverter компресор GMV_Pdm

3.VRF система – вътрешно тяло за високостенен монтаж GMV_G

4.VRF система – вътрешно тяло касетъчен тип GMV_T

5.VRF система – вътрешно тяло за канален монтаж GMV_P

6.VRF система – вътрешно тяло за подово-таванен монтаж GMV_Z

7.VRF система – вътрешно тяло конзолен тип GMV_C

8.VRF система – вътрешно тяло за подово-таванен монтаж GMV_L

9.Външно тяло за VRF тритръбна система с DC Inverter компресор GMV_Pdhm

10.VRF вътрешно тяло за високo-стенен монтаж за тритръбна система GMV_Rh_G

11.Вътрешно тяло касетъчен тип за VRF тритръбна система GMV_Rh_T

12.Вътрешно тяло за канален монтаж за VRF тритръбна система GMV_Rh_P

13.VRF вътрешно тяло за подово-таванен монтаж за тритръбна система GMV_Rh_Zd

14.Външно тяло за VRF система с DC Inverter компресор GMV_WLA

15.Външно тяло за VRF система с DC Inverter компресор GMV_WLB

16.Модулно външно тяло за VRF система с DC Inverter компресор GMV_WM

17.Външно тяло за VRF система с DC Inverter компресор GMV_QWM

18.HomeGMV външно тяло VRF система GMV_SWL

19.VRF система – вътрешно тяло за канален монтаж високонапорно GMV_NDPHS

20.VRF система – вътрешно тяло за канален монтаж GMV_NDPLS

21.VRF система – вътрешно тяло 4-пътна касета GMV_NDTA

22.VRF система – вътрешно тяло компактна 4-пътна касета GMV_NDTB

23.RF система – вътрешно тяло 2-пътна касета GMV_NDTS

24.VRF система – вътрешно тяло 1-пътна касета GMV_NDTD

25.VRF система – вътрешно тяло за високостенен монтаж GMV_NG

26.VRF система – вътрешно тяло за подово-таванен монтаж GMV_NDZD

27.VRF система – вътрешно тяло конзолен тип GMV_NDC

28.VRF система – вътрешно тяло за подово-таванен монтаж GMV_NDL

29.VRF система – вътрешно тяло модул за пресен въздух GMV_NX